• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 3214/CT-TTHT ngày 4/4/2019 của Cục Thuế TP. HCM về cphí sữa chữa phân bổ khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Thứ năm, 15/08/2019, 14:18 GMT+7
Lượt xem: 423

Theo quy định tại khoản 2.16 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, tiền thuê tài sản cố định (TSCĐ) trả trước một lần được phân bổ theo số năm trả tiền trước. Riêng chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê được hạch toán một lần hoặc phân bổ trong thời hạn 3 năm.

Theo đó, trường hợp Công ty thuê nhà của cá nhân để kinh doanh và chịu trách nhiệm sửa chữa nhà thì chi phí sửa chữa nhà thuê được hạch toán một lần hoặc phân bổ dần trong 3 năm.

Trường hợp Công ty lựa chọn phân bổ chi phí sửa chữa nhà trong thời hạn 3 năm, nếu Công ty chấm dứt hợp đồng thuê nhà sớm do kinh doanh không hiệu quả thì chi phí sửa chữa nhà chưa phân bổ hết vẫn được tính vào chi phí hợp lý.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist