• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 2907/CT-TTHT ngày 15/10/2019 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài (NTNN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản phí dịch vụ thanh toán ra nước ngoài

Thứ hai, 11/11/2019, 16:21 GMT+7
Lượt xem: 1362
Trường hợp Công ty ký hợp đồng tư vấn đào tạo với Công ty nước ngoài (Công ty A), theo đó Công ty A cử chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam để cung cấp dịch vụ cho Công ty
 
Theo thỏa thuận hai bên, Công ty chịu các chi phí về vé máy bay, làm visa, thuê khách sạn và các chi phí đi lại cho chuyên gia thì:
 
+ Công ty phải kê khai, khấu trừ thuế NTNN đối với thu nhập từ phí dịch vụ tư vấn đào tạo thay cho Công ty A
+ Thu nhập chịu thuế được tính trên số tiền Công ty trả ra nước ngoài và các khoản mà Công ty trả thay Công ty A (tiền vé máy bay, làm visa, thuê khách sạn, phí đi lại)
 
Đồng thời Công ty thuê một công ty nước ngoài khác (Công ty B) để cung cấp các dịch vụ này như cung cấp vé máy bay, dịch vụ làm visa, đưa đón chuyên gia, thì Công ty cũng có trách nhiệm kê khai thuế nhà thầu theo quy định thay cho Công ty B,
 
Cục thuế hướng dẫn chi tiết hơn về vé máy bay: theo đó, Công ty khai thuế NTNN theo tỷ lệ 2% (thuế TNDN) và được tính vào chi phí được trừ nếu thỏa mãn các hồ sơ sau:
 
+ Hợp đồng cung cấp vé máy bay
+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
+ Chứng từ nộp thuế nhà thầu đối với doanh thu cung cấp vé máy bay
 
 Giới hạn tin theo ngày :    
maillist