• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 25467/CT-TTHT ngày 18/12/2019 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế GTGT và thuế TNDN đối với chi phí tổ chức nấu ăn cho người lao động

Thứ sáu, 20/12/2019, 09:39 GMT+7
Lượt xem: 681

Trường hợp Công ty có phát sinh các chi phí mua thực phẩm, điện, nước, gas và các chi phí khác phục vụ nấu ăn cho người lao động tại cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để SXKD hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT thì và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của thuế GTGT và thuế TNDN thì:

+ Thuế GTGT đầu vào: được khấu trừ toàn bộ

+ Thuế TNDN: được tính vào chi phí được trừ

Nhân tiện, Chúng tôi cũng lưu ý trường hợp kể cả khi Doanh nghiệp có chi trợ cấp ăn giữa ca, ăn trưa bằng tiền cho người lao động thì chỉ có thuế TNCN đang khống chế theo mức mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định (hiện tại là 730.000/người/tháng) khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN, quy định tại thuế TNDN hiện hành không khống chế mức chi này, miễn là Doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện về hồ sơ, chứng từ khác theo quy định tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist