• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 2536/CT-TTHT ngày 25/10/2019 của Cục thuế Long An về ngày ký và ngày lập hóa đơn

Thứ sáu, 01/11/2019, 01:55 GMT+7
Lượt xem: 1088
Trường hợp Công ty nhận hóa đơn điện tử (HDDT) của bên bán nhưng xảy ra trường hợp:
 
+ HDDT có ngày ký hóa đơn sau ngày lập hóa đơn hoặc;
+ HDDT chỉ có ngày lập mà không có ngày ký
 
Thì HDDT này vẫn hợp lệ để kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN
 
Công ty căn cứ ngày lập hóa đơn để khai thuế
 
(Công văn trả lời dựa theo trích dẫn văn bản luật tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 và Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014)
 Giới hạn tin theo ngày :    
maillist