• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 22939/CT-TTHT ngày 14/11/2019 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc chính sách thuế khi bán máy móc thiết bị nhập khẩu không còn sử dụng

Thứ ba, 19/11/2019, 08:32 GMT+7
Lượt xem: 363
Trường hợp Công ty có nhập khẩu máy móc thiết bị (MMTB) để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vì lý do nào đó Công ty không sử dụng nữa mà thực hiện bán ra thì
Cục thuế hướng dẫn các nguyên tắc như sau:
 
1. Về ngành nghề: Công ty được quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp
 
2. Về thuế TNDN: Công ty được ghi nhận chi phí được trừ đối với các khoản chi phí liên quan đến doanh thu hàng bán ra nểu thỏa mãn các điều kiện tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/015/TT-BTC
 
3. Về hải quan: Công ty cần liên hệ hải quan để được hướng dẫn thủ tục chuyển đổi loại hình nhập đầu tư MMTB sang nhập kinh doanh.
 Giới hạn tin theo ngày :    
maillist