• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 22937/CT-TTHT ngày 14/11/2019 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chi phí được trừ đối với khoản khoản bồi thường

Thứ ba, 19/11/2019, 08:31 GMT+7
Lượt xem: 603
Trường hợp Công ty có khoản chi bồi thường nguyên liệu cho khách hàng:
 
+ Căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công 
+ Nguyên nhân do sự cố máy móc và quá trình bảo quản nguyên liệu dẫn đến sản phẩm gia công giao cho khách hàng bị hư hỏng trong quá trình sản xuất và phải thực hiện tiêu hủy
 
Thì Công ty được hạch toán khoản chi phí bồi thường này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC
 
Riêng khoản chi phí bồi thường cho phần nguyên liệu giao gia công vượt định mức theo quy định thực tế thì Công ty không được ghi nhận vào chi phí được trừ
 Giới hạn tin theo ngày :    
maillist