• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 21361/CT-TTHT ngày 28/10/2019 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn về chi phí được trừ

Thứ năm, 31/10/2019, 02:20 GMT+7
Lượt xem: 425
Căn cứ quy định từng thời điểm, Cục thuế hướng dẫn viêc ghi nhận chi phí được trừ phát sinh trong giai đoạn 2011-2014 như sau:
 
1. Đối với chi phí phúc lợi cho người lao động như chi hiếu hỷ, thăm hỏi người lao động bị ốm đau: Công ty không được ghi nhận vào chi phí được trừ
 
2. Đối với chi phí tiền thưởng: Công ty được ghi nhận vào chi phí được trừ nếu có quy định rõ về điều kiện được hưởng và mức được hưởng trong một trong các văn bản: hợp đồng lao động, quy chế tài chính, thỏa ước lao động tập thể,...
 
3. Đối với chi phí chăm sóc khuôn viên Công ty: Nếu chi phí xác định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thỏa mãn hồ sơ, chứng từ quy định tại từng thời kỳ tương ứng thì được chấp nhận là chi phí hợp lý
 Giới hạn tin theo ngày :    
maillist