• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 1984/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn.

Thứ sáu, 04/05/2018, 09:30 GMT+7
Lượt xem: 956

Công văn số 1984 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của Thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn.

 

 

 

 

 

 

Công văn số 1984/CT-TTHT ngày 15/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ủy quyền ký hóa đơn.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC , trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của Thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn.

Điều khoản này không hạn chế số lượng người bán hàng được ủy quyền ký hóa đơn. Do đó, thủ trưởng công ty có thể ủy quyền cho một hoặc một số người trực tiếp bán hàng ký hóa đơn tùy theo nhu cầu.

Cần lưu ý, hóa đơn do người bán hàng ký theo ủy quyền chỉ được đóng dấu treo vào phía trên, bên trái của tờ hóa đơn.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng,
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist