• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN và hoàn thuế GTGT hoạt động xây dựng nhà xưởng

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:39 GMT+7
Lượt xem: 1710

Công văn số 17942/CT-TT&HT ngày 20/10/2017 của cục thuế Bình Dương

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 6, Điều 18, Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về đầu tư mở rộng,

 

 

 

Căn cứ khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 6, Điều 18, Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về đầu tư mở rộng,

Căn cứ điểm c, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với dự án đầu tư,

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 18  Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hoàn thuế đối với dự án đầu tư,

Như vậy:

+ Trường hợp công ty thực hiện xây dựng thêm nhà xưởng nhưng không thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty không tăng vốn, Công ty xây dựng thêm nhà xưởng mới và sử dụng máy móc thiết bị cũ di chuyển từ nhà xưởng cũ sang để tiếp tục thực hiện dự án cũ không tạo ra thu nhập tăng thêm từ việc xây dựng nhà xưởng /vnt_upload/news/12_2017/20102017_CV17942_Uu_dai_thue_TNDN_va_hoan_thue_GTGT_hoat_dong_xay_dung_nha_xuong.pdfmới. Do đó không ảnh hưởng đến ưu đãi thuế TNDN,

+ Trường hợp Công ty không mở rộng quy mô sản xuất, không nâng cao công suất, không đổi mới công nghệ sản xuất nên không tạo ra dự án đầu tư mở rộng do đó không thuộc đối tượng xét ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng,

+ Công ty không thực hiện kê khai tăng tài sản cố định vào tờ khai 02/ GTGT khi không có dự án đầu tư.

Mọi chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng,
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist