• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 1521/NHNN-QLNH ngày 13/3/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc thanh toán tiền vào tài khoản Văn phòng đại diện (VPĐD) của tổ chức nước ngoài

Thứ năm, 09/05/2019, 10:27 GMT+7
Lượt xem: 971

Theo Điều 30 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, VPĐD nước ngoài chỉ được thực hiện chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, không được thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nên sẽ không phát sinh các nguồn thu hợp pháp từ kinh doanh để chuyển vào tài khoản bằng đồng Việt Nam của Văn phòng.

Do đó, Công ty ở nước ngoài không được chỉ định các Công ty Việt Nam thanh toán tiền hàng vào tài khoản của VPĐD, bao gồm cả tài khoản bằng đồng Việt Nam hay tài khoản ngoại tệ.




Giới hạn tin theo ngày :    
maillist