• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 1285/TCT-DNNCN ngày 8/4/2019 của Tổng cục Thuế về việc xác định số thuế TNCN được giảm tại khu kinh tế năm 2018

Thứ năm, 09/05/2019, 10:19 GMT+7
Lượt xem: 546

Khác với các năm trước, kể từ 10/7/2018, người lao động làm việc trong khu kinh tế (KTT) sẽ phải nộp đủ 100% thuế TNCN, không còn được giảm 50% thuế do Nghị định 82/2018/NĐCP đã bỏ chính sách này.

Như vậy, năm 2018, những người lao động làm việc trong khu kinh tế chỉ được giảm thuế TNCN từ ngày 1/1/2018 đến ngày 9/7/2018, giai đoạn sau đó không được giảm.

Số thuế TNCN được giảm năm 2018 tính theo công thức như sau:

Thuế được giảm = Tổng số thuế phải nộp trong năm x [(Thu nhập chịu thuế tại KKT từ 1/1/2018 - 9/7/2018)/(Tổng thu nhập chịu thuế trong năm)] x 50%.

  • Tổng số thuế phải nộp trong năm: được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phát sinh trong năm tính thuế.
  • Tổng thu nhập chịu thuế trong năm: là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhận được bao gồm cả thu nhập trong và ngoài khu kinh tế (nếu có).Giới hạn tin theo ngày :    
maillist