• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 12247/BTC-CST ngày 05/10/2018 của Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

Thứ tư, 17/10/2018, 16:01 GMT+7
Lượt xem: 741

Công văn số 12247/BTC-CST ngày 05/10/2018 của BTC

3. Đối với các tờ khai xuất khẩu phát sinh từ ngày 01/7/2016 trở đi, việc xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu) thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.)

 

 

Công văn số 12247/BTC-CST ngày 05/10/2018 của Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, trong giai đoạn từ ngày 01/07/2016 đến trước 01/02/2018, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu không được hoàn thuế GTGT đầu vào.

Theo công văn này, Bộ Tài chính quy định trường hợp nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu không phải là trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu theo quy định trên vì nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu này khi xuất khẩu không còn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, nên không thuộc diện không được hoàn thuế GTGT.

Mặt khác, căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 , nguyên liệu nhập khẩu để gia công, SXXK cho bên nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Vì vậy, nếu doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thì được xác định là nộp thừa và được đề nghị hoàn tại cơ quan Hải quan theo khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC .

(Công văn này làm rõ điểm 3 Công văn 16836/BTC-TCHQ mà Bộ Tài Chính đã hướng dẫn trước đó:

3. Đối với các tờ khai xuất khẩu phát sinh từ ngày 01/7/2016 trở đi, việc xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu) thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.)

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist