• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn 2500/CT-TTHT ngày 12/04/2019 của cục thuế Đồng Nai về chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng

Thứ năm, 13/06/2019, 13:15 GMT+7
Lượt xem: 867

Trường hợp công ty có tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng cho nhân viên và khách hàng của công ty thì thu nhập nhận được của các cá nhân tham gia chương trình này được xác định là thu nhập từ trúng thưởng; không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Do đó, trước khi trả thu nhập cho cá nhân nêu trên, Công ty thực hiện khấu trừ thuế dưới dạng thu nhập từ trúng thưởng (Điểm g, khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC) và kê khai trên mẫu 06/TNCN (quy định tại khoản 2 điều 21 thông tư 92/2015/TT-BTC) theo đúng quy định hiện hành.

Trường hợp công ty đã kê khai thu nhập từ trúng thưởng này vào tờ khai 05/KK-TNCN là không phù hợp. Công ty thực hiện điều chỉnh và khai bổ sung tờ khai tháng đã khấu trừ sai và tờ khai quyết toán của năm đã khấu trừ sai theo quy định hiện hành.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist