• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn 1544/TCT-CS ngày 19/04/2019 của Tổng cục thuế về chính sách thuế nhà thầu đối với nghiệp vụ Hedging bảo hiểm (phòng chống rủi ro)

Thứ năm, 13/06/2019, 13:52 GMT+7
Lượt xem: 813

Trường hợp công ty ở nước ngoài (bên thứ 3) ký hợp đồng với Công ty ở Việt Nam để cung cấp dịch vụ Hedging bảo hiểm nhằm mục đích phòng chống rủi ro biến động giá nguyên liệu (được mua bán giữa Công ty Việt Nam và nhà cung cấp). Công ty có thể thu tiền từ bên thứ 3 (thu nhập của Công ty) hoặc chi tiền cho bên thứ 3 (thu nhập của bên thứ 3).  

Khi đó, khoản thu nhập mà bên thứ 3 nhận được do Công ty Việt Nam chi trả thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Công ty Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ, nộp thuế nhà thầu thay công ty ở nước ngoài dưới dạng dịch vụ theo tỷ lệ trên doanh thu như sau:

+ Thuế GTGT: 5%,

+ Thuế TNDN: 5%
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist