• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công Ty TNHH Kế Toán Vina Đủ Điều Kiện Cung Cấp Dịch Vụ Kế Toán Năm 2016

Thứ tư, 24/08/2016, 13:48 GMT+7
Lượt xem: 2009

Cung Cấp Dịch Vụ Kế Toán Năm 2016

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam đã ký Chứng nhận số 0129HN/DN về việc chứng nhận cho CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA đủ điều kiện cung cấp dịch vụ Kế toán năm 2016. 

SBH_283_VIN16082413550

Điều kiện đăng ký hành nghề kế toán

a)     Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;

b)    Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên.

Quy định chung

  1. Hàng năm, doanh nghiệp dịch vụ kế toán có cung cấp dịch vụ kế toán (gọi chung là doanh nghiệp dịch vụ kế toán) phải đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính hoặc Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính uỷ quyền (sau đây gọi tắt là Hội nghề nghiệp).

b)    Doanh nghiệp dịch vụ kế toán chỉ được quyền cung cấp dịch vụ kế toán sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán và có xác nhận của Hội nghề nghiệp theo quy định

c)      Khi cung cấp dịch vụ, người hành nghề kế toán phải xuất trình Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp. Khi ký tên trong các tài liệu liên quan đến dịch vụ cung cấp, người hành nghề kế toán phải ghi rõ họ, tên và số Chứng chỉ hành nghề kế toán.

d)    Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan có nhu cầu về dịch vụ kế toán như làm kế toán, làm kế toán trưởng, thiết lập hệ thống kế toán,... (theo quy định tại Điều 43 Nghị định 129/2004/NĐ-CPngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh) chỉ được ký hợp đồng dịch vụ kế toán với các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán và cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán đã đăng ký hành nghề và được Hội nghề nghiệp xác nhận theo quy định.

Quý vị có thể tra cứu Danh sách các Doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề năm 2016 tại đây:

http://www.vica.org.vn/tin-tuc/danh-sach-du-dieu-kien-hanh-nghe-dvkt-67.html
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist