• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

CÓ ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐÃ PHÁT HÀNH KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KINH DOANH

Thứ tư, 20/09/2017, 09:20 GMT+7
Lượt xem: 942

Căn cứ khoản 5, điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì nộp báo cáo quyết toán hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đi, đồng thời đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

Nếu Công ty không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist