• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ HOÀN THUẾ GTGT NẾU TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

Thứ năm, 21/09/2017, 13:28 GMT+7
Lượt xem: 752

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 83/2013/NĐ-CP , về nguyên tắc, đối với người nộp thuế đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31/12/2013.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng việc quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT là tài khoản của bên mua và bên bán phải đăng ký/thông báo với cơ quan thuế tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC  hoàn toàn phù hợp với quy định của Nghị định 83/2013/NĐ-CP  nêu trên.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đối với những trường hợp bên mua/bên bán chưa đăng ký tài khoản với cơ quan thuế chỉ là hành vi vi phạm thủ tục, không phải là căn cứ để không thực hiện hoàn thuế GTGT. Nếu qua kiểm tra xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán là có thật; hóa đơn do người bán xuất cho người mua là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế theo quy định thì người mua vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện khác về khấu trừ theo quy định.

Hành vi vi phạm hành chính đối với bên bán/bên mua chưa đăng ký/thông báo tài khoản với cơ quan thuế sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 2, điều 8, nghị định 129/2013-NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính Phủ.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist