• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Có 3 nhà đầu tư nước ngoài có vốn góp trong công ty Z ở Việt Nam. Cả 3 công ty này không báo cáo hợp nhất vào bất kỳ công ty toàn cầu nào. Theo Nghị Định 20, công ty nào là công ty mẹ tối cao???

Thứ ba, 17/07/2018, 11:06 GMT+7
Lượt xem: 970

Câu hỏi: Có 3 nhà đầu tư nước ngoài (công ty A, công ty B và công ty C) có vốn góp trong công ty Z ở Việt Nam. Cả 3 công ty này không báo cáo hợp nhất vào bất kỳ công ty toàn cầu nào. Công ty A có 60% cổ phần trong công ty Z, Công ty B có 30% cổ phần và công ty C có 10% cổ phần.

Câu hỏi: Theo Nghị Định 20, công ty nào là công ty mẹ tối cao Ultimate Parent Company?

1. Công ty Z có cần phải chuẩn bị báo cáo lợi nhuận liên quốc gia CbCR của công ty A, công ty B, hay công ty C ? (Theo chúng tôi hiểu thì “công ty Z không yêu cầu phải chuẩn bị bất kỳ báo cáo lợi nhuận liên quốc gia CbCR nào”)
2. Nếu trả lời của câu hỏi 3.1 ở trên là “không”, thì công ty Z có yêu cầu phải nộp Mẫu số 04 không ?
3. Công ty Z có cần phải chuẩn bị Hồ sơ toàn cầu MF của công ty A, công ty B hay công ty C không ? (Theo chúng tôi hiểu thì “công ty Z chỉ yêu cầu chuẩn bị Hồ sơ toàn cầu MF của công ty A”).
4. Trường hợp công ty A không bị yêu cầu và không phải lập Hồ sơ toàn cầu MF và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia CbCR theo qui định của quốc gia của họ, thì công ty Z có cần phải chuẩn bị Hồ sơ toàn cầu MF của công ty A không?
5. Trường hợp công ty B sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu để báo cáo hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty Z, thì công ty Z có cần phải chuẩn bị Hồ sơ toàn cầu MF của công ty B?
6. Công ty Z có yêu cầu phải chuẩn bị Hồ sơ toàn cầu MF của công ty A?

Trả lời của Cục Thuế Tp.HCM:

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 4 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và điểm 2c, Điều 4, TT 41/2017/TT-BTC, trường hợp A, B, C là Tập đoàn đa quốc gia thì A, B, C là Công ty Mẹ tối cao và Công ty Z cần chuẩn bị hồ sơ toàn cầu theo quy định.

Nguồn: Công văn 5976/CT-TTHT ngày 20 tháng 06 năm 2018 của Cục thuế TPHCM trả lời câu hỏi đối thoại Doanh nghiệp về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch kết
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist