• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Có 3 nhà đầu tư nước ngoài có vốn góp trong công ty Z ở Việt Nam. Cả 3 công ty này không báo cáo hợp nhất vào bất kỳ công ty toàn cầu nào. Công ty A có 40% cổ phần, Công ty B có 30% cổ phần và công ty C có 30% cổ phần

Thứ ba, 17/07/2018, 11:12 GMT+7
Lượt xem: 972

Câu 5: Có 3 nhà đầu tư nước ngoài (công ty A, công ty B và công ty C) có vốn góp trong công ty Z ở Việt Nam. Cả 3 công ty này không báo cáo hợp nhất vào bất kỳ công ty toàn cầu nào. Công ty A có 40% cổ phần trong công ty Z, Công ty B có 30% cổ phần và công ty C có 30% cổ phần.

Câu hỏi: Theo Nghị Định 20, công ty nào là công ty mẹ tối cao Ultimate Parent Company?
1. Công ty Z có cần phải chuẩn bị báo cáo lợi nhuận liên quốc gia CbCR của công ty A, công ty B, hay công ty C? (Theo chúng tôi hiểu thì “công ty Z không yêu cầu phải chuẩn bị bất kỳ báo cáo lợi nhuận liên quốc gia CbCR nào”)
2. Nếu trả lời của câu hỏi 4.1 ở trên là “không”, thì công ty Z có yêu cầu phải nộp Mẫu số 04 không?
3. Công ty Z có yêu cầu phải chuẩn bị Hồ sơ toàn cầu MF của công ty A, công ty B hay công ty C không? (Theo chúng tôi hiểu thì “công ty Z không cần chuẩn bị bất kỳ Hồ sơ toàn cầu MF nào, do báo cáo tài chánh của công ty Z không báo cáo hợp nhất vào bất kỳ công ty nào”).

Trả lời của Cục Thuế Tp.HCM:

Theo khoản 2c, Điều 4, Thông tư số 41/2017/TT-BTC có nêu:
“2c) Bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài của người nộp thuế được lập theo quy định của pháp luật nước sở tại.
Trường hợp người nộp thuế là công ty con của nhiều công ty mẹ tối cao thuộc các tập đoàn đa quốc gia khác nhau và báo cáo tài chính của người nộp thuế được sử dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất của nhiều tập đoàn thì người nộp thuế lưu bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tất cả các công ty mẹ tối cao.”
Cho nên, trường hợp A, B, C là tập đoàn đa quốc gia và báo cáo tài chính của Z được hợp nhất vào A, B, C thì Z phải lưu sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của A, B, C.

Nguồn: Công văn 5976/CT-TTHT ngày 20 tháng 06 năm 2018 của Cục thuế TPHCM trả lời câu hỏi đối thoại Doanh nghiệp về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch kết
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist