• (08) 3821 0375

CHO THUÊ NHÂN SỰ

Nhân sự kế toán tại Doanh nghiệp đôi khi bị thiếu hụt là do nhân viên nghỉ việc trong khi Công ty chưa tuyển dụng được người thay thế. Hoặc kế toán, kế toán trưởng nghỉ thai sản theo quy định cần người hỗ trợ công việc kế toán trong ngắn hạn.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể yên tâm với công việc kế toán được tiến hành xuyên suốt, không bị gián đoạn khi nhân viên nghỉ việc, nghỉ thai sản theo quy định, Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ cho thuê nhân sự kế toán.

Dịch vụ của Vinabookkeeping bao gồm:

  • Cử nhân viên của Vinabookkeeping làm việc tại văn phòng của Quý Doanh nghiệp.
  • Nhận bàn giao công việc từ kế toán cũ.
  • Phụ trách các công việc kế toán theo phần hành hoặc toàn bộ của Doanh nghiệp.
  • Báo cáo giải trình với lãnh đạo doanh nghiệp và các phòng ban khác.
  • Bàn giao lại cho nhân sự kế toán mới sau khi hoàn thành công việc.

Đội ngũ nhân viên của Vinabookkeeping được đào tạo đầy đủ về nghiệp vụ và các kỹ năng khác cần thiết để có thể tiến hành công việc một cách hiểu quả, chính xác và tuân thủ deadline báo cáo theo quy định và quản trị nội bộ sẽ làm hài lòng và vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

maillist