• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Chi quảng cáo trên mạng xã hội có được tính vào chi phí được trừ?

Thứ hai, 04/06/2018, 11:43 GMT+7
Lượt xem: 917

Công văn số 1550/TCT-CS ngày 24/04/2018

 

 

 

 

Công văn số 1550/TCT-CS ngày 24/04/2018 về chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trên Facebook và Google.

Trường hợp Công ty phát sinh chi phí quảng cáo trên Google, Facebook thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí quảng cáo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Về thuế TNDN, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, cụ thể có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, thanh toán không dung tiền mặt đối với khoản chi từ 20 triệu đồng thì được hạch toán vào chi phí hợp lý. Tuy nhiên, Công ty phải chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trên khoản chi phí quảng cáo thanh toán cho Google, Facebook theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist