• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Chi phí liên quan đến việc làm giấy phép lao động cũng được miễn thuế

Thứ tư, 17/10/2018, 15:52 GMT+7
Lượt xem: 1054

Giấy phép lao động

- Về thuế TNCN: Không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động

- Về thuế TNDN: Được tính vào chi phí được trừ nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của thuế TNDN

 

 

Công văn 3545/TCT-TNCN ngày 20/09/2018 của Tổng cục thuế về chính sách thuế đối với các chi phí liên quan đến việc làm giấy phép lao động.

Trường hợp công ty có thuê người lao động là người nước ngoài và phát sinh các khoản chi phí liên quan đến hoạt động xin cấp giấy phép lao động như khám sức khỏe, chụp ảnh màu, hợp pháp hóa lãnh sự,... phù hợp với quy định tại Điều 10, Nghị định 11/2016/NĐ-CP về hồ sơ giấy phép lao động thì theo Tổng Cục Thuế, việc chi trả các chi phí này là trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, không phải là lợi ích của người lao động và xử lý thuế như sau:

- Về thuế TNCN: Không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động

- Về thuế TNDN: Được tính vào chi phí được trừ nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của thuế TNDN

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist