• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Cách viết hóa đơn GTGT đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Thứ ba, 06/09/2016, 10:12 GMT+7
Lượt xem: 8104

Tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định:

“Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật:

a) Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

b) Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;

c) Hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam;

d) Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nước ngoài uỷ quyền thanh toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

đ) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư.

….. “.

SBH_283_VIN16090615430

Cách lập hóa đơn giá trị gia tăng cụ thể như sau:

-  Họ và tên người mua hàng: ghi rõ tên người mua phía nước ngoài;

-  Tên đơn vị mua hàng hóa: tên doanh nghiệp nhận hàng;

-  Địa điểm giao hàng: địa điểm giao hàng tại Việt Nam (theo Hợp đồng);

-  Mã số thuế: gạch ngang;

-  Thuế suất: Ghi 0% nếu đủ điều kiện xuất khẩu tại chỗ;

-  Đồng tiền ghi trên hóa đơn xuất khẩu:

Nếu bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì: Tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng việt. Đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế (Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu  là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản).!.

 
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist