• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT KỂ TỪ NGÀY 01/07/2016

Thứ năm, 21/09/2017, 13:14 GMT+7
Lượt xem: 2291

Theo công văn này, Bộ tài chính yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt đầy đủ, kịp thời đến từng doanh nghiệp về những nội dung mới, quan trọng của 05 văn bản sau: Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016; Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 và Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính.

Theo đó, từ ngày 01/07/2016 không được hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp sau:

  1. Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: không hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu không thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt động của hải quan; không hoàn thuế trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu; không hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.
  2. Đối với dự án đầu tư: không hoàn thuế nếu cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký; chưa đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
  3. Đối với hàng hóa, dịch vụ mua bán trong nước: tất cả hàng hóa, dịch vụ mua bán trong nước phát sinh từ 01/07/2016 không được hoàn thuế.

Ngoài ra, theo nội dung công văn, do thay đổi chính sách, rủi ro cao, do vậy đối với hàng hóa, dịch vụ mua bán trong nước phát sinh trước 1/7/2016 chưa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào, tuy được xét hoàn thuế nhưng toàn bộ hồ sơ sẽ bị phân loại vào diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist