• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Các doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, được miễn nghĩa vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết thì có được miễn áp dụng quy định về giới hạn chi phí lãi vay không ?

Thứ hai, 25/09/2017, 09:43 GMT+7
Lượt xem: 447

Câu 16: Các doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, được miễn nghĩa vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết thì có được miễn áp dụng quy định về giới hạn chi phí lãi vay không ?

Tại điểm c, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm này sẽ được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Quy định miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 11 là giải pháp đơn giản hóa phương pháp xác định giá liên kết. Quy định này hoàn toàn độc lập với quy định giới hạn trần chi phí lãi vay quy định tại Khoản 3, Điều 8 (là một giải pháp nhằm ngăn ngừa hành vị xói mòn cơ sở tính thuế của các doanh nghiệp). Theo đó, các doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, kể cả trường hợp được áp dụng miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đều thuộc đối tượng áp dụng giới hạn trần lãi vay.

Nguồn: Tạp chí thuế nhà nước (Tổng cục thuế).
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist