• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Công văn số 12247/BTC-CST ngày 05/10/2018 của Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

Công văn số 12247/BTC-CST ngày 05/10/2018 của Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

Thứ tư, 17/10/2018, 16:01 GMT+7

3. Đối với các tờ khai xuất khẩu phát sinh từ ngày 01/7/2016 trở đi, việc xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu) thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.)

Chi phí liên quan đến việc làm giấy phép lao động cũng được miễn thuế

Chi phí liên quan đến việc làm giấy phép lao động cũng được miễn thuế

Thứ tư, 17/10/2018, 15:52 GMT+7

- Về thuế TNCN: Không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động

- Về thuế TNDN: Được tính vào chi phí được trừ nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của thuế TNDN

Công văn số 5658/CT-TTHT ngày 14/6/2018 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế nhà thầu

Công văn số 5658/CT-TTHT ngày 14/6/2018 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế nhà thầu

Thứ tư, 10/10/2018, 13:56 GMT+7

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

 
VAT_refund

Công văn số 12247/BTC-CST ngày 05/10/2018 của Bộ Tài Chính về hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu

16:01 | 17/10/2018
3. Đối với các tờ khai xuất khẩu phát sinh từ ngày 01/7/2016 trở đi, việc xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu) thực hiện theo Luật sửa ...

 
work_permit

Chi phí liên quan đến việc làm giấy phép lao động cũng được miễn thuế

15:52 | 17/10/2018
- Về thuế TNCN: Không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động- Về thuế TNDN: Được tính vào chi phí được trừ nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của thuế TNDN

 
hinh_FCT

Công văn số 5658/CT-TTHT ngày 14/6/2018 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế nhà thầu

13:56 | 10/10/2018
“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, ...Giới hạn tin theo ngày :    
maillist