• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Công văn số 6005/TCT-TNCN ngày 29/12/2017 của Tổng cục Thuế về hồ sơ chứng minh số thuế TNCN nộp ở nước ngoài.

Công văn số 6005/TCT-TNCN ngày 29/12/2017 của Tổng cục Thuế về hồ sơ chứng minh số thuế TNCN nộp ở nước ngoài.

Thứ sáu, 04/05/2018, 09:47 GMT+7

Căn cứ điểm b.2.1, Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, trường hợp cá nhân khai quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế,  có số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài, nếu muốn giảm trừ số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài vào số thuế phải nộp ở Việt Nam thì phải có những hồ sơ chứng minh bao gồm:

 
person_tax

Công văn số 6005/TCT-TNCN ngày 29/12/2017 của Tổng cục Thuế về hồ sơ chứng minh số thuế TNCN nộp ở nước ngoài.

09:47 | 04/05/2018
Căn cứ điểm b.2.1, Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, trường hợp cá nhân khai quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế,  có số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài, nếu muốn giảm trừ số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài vào ...

 
Hoan_thue_10315

Công văn số 298/TCT-KK ngày 19/1/2018 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

09:41 | 04/05/2018
Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 99/2016/TT-BTC, trường hợp cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới ...Giới hạn tin theo ngày :    
maillist